gmp-logo2 
NEVENA je 23.12.2014.godine uspešno završila sertifikacionu proveru i dobila međunarodno priznati GMP-sertifikat prema zahtevima standarda ISO22716:2007 - Sistem dobre proizvođačke prakse za Kozmetiku.

 SAOPŠTENJE STATEMENT

ИНФОРМАЦИЯ 

pdf-grey

pdf-grey

pdf-grey

Copyright © 2013 HI Nevena a.d. - Leskovac. All Rights Reserved.